05. Oktober 2022
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Seminar den 6. – 7. oktober 2022


Foreningen afholder efterårsseminar den 6. og 7. oktober 2022 på hotel Comwell i Køge.

 

Temaet for arrangementet er ” Nyere praksis inden for civilprocessen”.

Se programmet her

 

Advokat og ph.d.-stipendiat Kristian Torp vil sikre, at deltagerne er up to date inden for det nyeste i procesret. Kristians oplæg dækker et bredt udvalg af formelle emner med fokus på de af retsplejelovens regler, der har størst praktisk betydning eller hvor praksis de senere år har været i udvikling. Der vil blandt andet være en gennemgang af retsplejelovens § 368 a og 389 a, seneste praksis om sagkyndig bevisførelse, herunder ensidigt indhentede erklæringer og syn og skøn samt udvalgte omkostningsspørgsmål.

Derudover vil Mikkel Severin holde oplæg om håndtering af vidner, parter og sagkyndige i retten ved brug af emotionel intelligens. Du kan læse mere om Mikkel Severin her. Endeligt vil vinderen af specialeprisen holde et kort oplæg om vinderspecialet.

 

Arrangementet strækker sig over 2 dage og er pointgivende.

Deltagelse i det faglige program er gratis for medlemmer af foreningen.

Ønskes middag, underholdning og overnatning på hotellet inkluderet, udgør prisen kr. 1.000 inkl. moms.

Vi forventer at begynde det faglige program den 6. oktober ca. kl. 09.00 og afslutte den 7. oktober ved frokosttid.

 

Hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger, så afslutter vi temadagene med en fodboldkamp. Der er både behov for spillere og fans!

Har du mod på at deltage i foreningens fodboldturnering efter endt arrangement den 7. oktober 2022, så noter dette ved din tilmelding.

Du skal alene sætte kryds i feltet, hvis du kan og vil spille fodbold.
 

Du kan tilmelde dig frem til den 27. august 2022.

For tilmeldte, der udebliver eller afmelder sig efter den 27. august 20222, betales et udeblivelsesgebyr af kr. 500 - uanset hvilken del af arrangementet, der er tilmeldt.

Se materiale
 

Sidste nyt

   
Foreningen afholder efterårsseminar den 6. og 7. oktober 2022 på hotel Comwell i Køge.   Temaet for arrangementet er ” Nyere praksis inden for civi
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: