21. Juli 2019
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: eho@danskeadvokater.dk

Nyheder - civilproces


Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg.

Nyheder:

Udkast til ny ferielov sendt i høring.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en revurderet vejledning til brug ved registrering af reelle ejere.

Afgørelser:

Højesteret: Boligselskabet BSB Svendborg mod C. To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser.

Højesteret: Humlebæk Boligselskab mod A og B. To fogedretter havde ikke fornøden konkret begrundelse for at opkræve tillægsafgift med henblik på berammelse af fogedforretning på lejemålenes adresser.

Højesteret: Advokat afbeskikket, da beskikkelsen ikke længere fandtes at være forsvarlig.

Højesteret: Anmodning om nedlæggelse af forbud mod offentliggørelse af bog kunne i dette tilfælde rettes mod JP/Politikens Hus A/S.

Højesteret: Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af taxiførerkort var ikke gyldig.

Højesteret: Det var ikke i strid med Menneskerettighedskonventionen, at en mand fra Syrien, der havde fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, skulle vente 3 år på at få familiesammenføring med sin ægtefælle.

Højesteret: Rigspolitiets afgørelser om, at to hunde var omfattet af hundelovens forbudsordning og derfor skulle aflives, var ikke ugyldige.


Højesteret: Betingelserne for omstødelse efter konkursloven var opfyldt.


Højesteret: Lønmodtager fik en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen i flere 4-måneders referenceperioder.


Højesteret: Syrienskriger straffet med fængsel i 6 år, frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig.

Østre Landsret: Bøde for utilstrækkelig gengivelse af oplysninger om rentesats etc. i annonce for salg af biler.

Sø- og Handelsretten: Hummels varemærke ”chevrons in continuation” var velkendt og krænket, hvorfor der blev nedlagt forbud, truffet bestemmelse om destruktion og tilkendt rimeligt vederlag.


Sø- og Handelsretten: Prindsen var et særegent navn for den faste ejendom, Algade 13, Roskilde, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4. Navnet fulgte ejendommen, da denne i 2007 blev overdraget til Nordicom Byejendomme, der herefter var indehaver af rettighederne til navnet Prindsen.

Sø- og Handelsretten: NGF Nature Energy krænkede ikke ordmærket Natur-Energi, der havde opnået særpræg ved indarbejdelse.

Sø- og Handelsretten: NGF Nature Energy krænkede ikke ordmærket Natur-Energi, der havde opnået særpræg ved indarbejdelse.

Sø- og Handelsretten: Sagsøgtes stolelamel udgjorde ikke en krænkelse af sagsøgers EU-designrettigheder til en lamel, og der forelå heller ikke en krænkelse af markedsføringsloven. Der var ikke godtgjort en overtrædelse af sagsøgerens varemærkerettigheder vedr. betegnelserne Leaf og Float.

Sø- og Handelsretten: Der var ikke stiftet varemærkeret til Dan Stone på grund af manglende særpræg. Sagsøgtes selskabsnavn krænkede ikke sagsøgers selskabsnavn, da der ikke var branchesammenfald.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at svare på henvendelser vedr. afregning.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 80.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have indsendt klientkontoerklæring i overensstemmelse med klientkontovedtægterne.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 80.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at efterkomme Advokatnævnets pålæg om tilbagebetaling af for meget modtaget i salær.

Advokatnævnet: Advokat pålagt bøde på 80.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik ved at komme med unødvendige og grove krænkelser om modparten på Facebook.

Udgivelser:

Introduktion til dansk selskabsret II, af Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel


Sidste nyt

   
Procedureadvokater inviterer dig hermed til spændende temadage, hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkalder dig til gene
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder:
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder:
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: