22. Marts 2023
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Foreningen af Procedureadvokater


Foreningen er tænkt som et fagligt og socialt fællesskab, hvor omdrejningspunktet er en interesse for selve det at føre proces og at gå i retten. Der er adgang for alle udøvende advokater og advokatfuldmægtige i Danmark.

I foreningen tilstræber vi 2 - 3 årlige arrangementer, der sigter til at øge ens viden om specifikke dele af disciplinen procedure i bred forstand. Foreningens medlemsskare er bredt sammensat, ikke blot geografisk og aldersmæssigt men også i forhold til de områder, hvor medlemmerne sædvanligvis udøver deres proceskundskaber. Dette giver mulighed for mange spændende debatter og erfaringsudvekslinger på tværs af den materielle jura.

Foreningen er som følge af en samarbejdsaftale med Danske Advokater en del af det faglige grundlag i Danske Advokater. De af bestyrelsens medlemmer, der tillige er medlemmer af Danske Advokater, udgør fagudvalget for proces. Dette indebærer mulighed for at afgive relevante høringssvar på vegne Danske Advokater inden for procesområdet, og har medført at en repræsentant for foreningens bestyrelse sidder i Domstolenes samarbejdsudvalg.

Foreningen tilstræber at opnå et bedre samarbejde mellem alle aktørerne inden for procesret i Danmark for derved at øge kvaliteten og fagligheden i den særlige disciplin det er at føre proces. Det er kernen i Foreningens virke, at procesførelse er en grundsten i advokatbranchen, og at det ikke er alle beskåret at evne at føre proces. At mestre dette kræver arbejde og indsats, og det betyder noget for det endelige resultat af en retssag eller en voldgiftssag.

Foreningen arbejder for at give medlemmerne en bredere adgang til erfaringer og input fra alle de aktører, som har en holdning til, hvordan retssager føres bedst muligt, og for gennem politisk indflydelse at gøre det mere rentabelt at have denne del af advokatvirket som et specialområde.

Velkommen

Bestyrelsen
Procedureadvokater

Mindeord, Keld Parsberg 1953 - 2023
Advokat Keld Parsberg, der de seneste 8 år har været medlem af bestyrelsen hos Foreningen af Procedureadvokater, døde i starten af 2023 efter et opslidende sygdomsforløb.
Vi vil huske Keld som en handlekraftig kollega, der altid var rede til at kæmpe mod ulighed og uretfærdighed, når han mødte denne, og som, når man havde lært ham at kende og var kommet bagom den til tider stridbare facade, var et særdeles venligt og givende menneske med plads til små smil, selvironi og tilgivelse. Hans aktive indsats for foreningens virke vil blive savnet.

Æret være hans minde.

På vegne af bestyrelsen, formand Jesper Perregaard.

Sidste nyt

   
Den årlige generalforsamling vil i 2023 blive afholdt den 4. maj 2023 på Holckenhavn Slot i Nyborg. Læs mere her.
Bestyrelsen planlægger en studietur til London den 23.-25. marts 2023. Se info om turen her. Se program her
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli