22. Marts 2023
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Ordinær generalforsamling 2021, Online


Foreningen af Procedureadvokater indkalder til ordinær generalforsamling


Torsdag den 6. maj 2021 kl. 11.00 

 

Af vores vedtægter fremgår blandt andet:

 

” Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail til medlemmerne på den til bestyrelsen/Danske Advokater anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst fire uger før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til Danske Advokaters sekretariat.


På generalforsamlingen kan der stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødte medlem kan dog højst stemmemed en fuldmagt.”


Bestyrelsen har i lyset af de fortsatte Covid begrænsninger besluttet at søge generalforsamlingen gennemført online. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her. Sidste frist for tilmelding er den 1. maj 2021. Hvis du tilmelder dig arrangementet, vil du, dagen før generalforsamlingen, modtage et link til deltagelse i arrangementet.


Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt


Ad punkt 3
Årsrapporten vedhæftes her.

 

Ad punkt 4
Budgettet vedhæftes her, og bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Ad punkt 5
Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg. Alle ønsker at genopstille.

 

Ad punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Krarup som revisor

 

Det faglige arrangement, der skulle være gennemført sammen med generalforsamlingen, vil blive gennemført den 28. og 29. oktober 2021.

Hvis du har forslag, bemærkninger eller ønsker at opstille til bestyrelsen er du velkommen til at kontakte Danielle Løw dlo@danskeadvokater.dk

Sidste nyt

   
Den årlige generalforsamling vil i 2023 blive afholdt den 4. maj 2023 på Holckenhavn Slot i Nyborg. Læs mere her.
Bestyrelsen planlægger en studietur til London den 23.-25. marts 2023. Se info om turen her. Se program her
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli