13. April 2024
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

GF og Seminar den 6. maj 2022


Der er planlagt generalforsamling og efterfølgende faglige indlæg den 6. maj 2022, hvor vi håber på at se så mange som muligt.

Alle medlemmer er inviteret til generalforsamlingen, der vil blive afholdt sammen med et fagligt seminar på Axelborg Nimb i København fra kl. 09.00 – 16.30.
I løbet af dagen afholdes foreningens årlige generalforsamling.

Dagsorden jf. vedtægterne fremgår herunder.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Ad punkt 1: Bestyrelsen foreslår Michael Knop som dirigent.
Ad punkt 3 og 4: Dette vil blive fremsendt
Ad punkt 5: Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg
Ad punkt 7: Medlemmer opfodres til at fremsende forslag. Forslag skal jf. vedtægterne fremsendes til dlo@danskeadvokater.dk senest den 1. marts 2022


Axelborg Nimb i København fra kl. 09.00 – 16.30. 

Dagens faglige program, der primært vil angå nyheder mv. indenfor erstatnings- og forsikringsretten, vil begynde kl. 09.30. Om formiddagen vil der være indlæg af direktør Kim Sparlund, Ankenævnet for Forsikring om behandling af sager ved nævnet. Programmet vil blive udsendt, når det er endeligt fastlagt.

Se præsentationen her

Nyheder inden for erstatningsretten

Aktuel forsikringsret

ProgramArrangementet er gratis og pointgivende for medlemmer af foreningen. Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller udeblivelse opkræves gebyr af kr. 900.

Du kan tilmelde dig arrangementet her frem til den 4. april 2022.
Sidste nyt

   
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed
Der blev den 6. maj 2021 afholdt generalforsamling i Foreningen af Procedureadvokater. Generalforsamlingen blev som følge af Covid 19 afholdt skriftli