25. September 2020
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

10 års jubilæum, Hindsgavl Slot, MiddelfartDu indbydes hermed til vores 10-års jubilæumsarrangement, der afholdes over 2 dage og finder sted
 

16. og 17. november 2017 på
Hindsgavl Slot

Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
www.hindsgavl.dk


Det bliver et brag af et arrangement som udover 3 faglige indslag vil bestå af en jubilæumsmiddag med efterfølgende levende musik og dans.

Der bliver tale om et arrangement, som du simpelthen ikke må gå glip af.
 

Ellers risikerer du resten af livet at skulle fortryde, at du lige netop de 2 dage valgte at arbejde, tilbringe tid sammen med familien eller andet, som ikke vil kunne måle sig med foreningens jubilæumsarrangement.


Programmet for dagene ser således ud:


Torsdag den 16. november:      

Kl. 09.00 Ankomst og morgenmad.
 
Kl. 10.00   Foredrag dr. jur. Frederik Waage
Dr. jur. Frederik Waage er tidligere advokat og fagansvarlig for fagene civilproces og forfatningsret ved jurauddannelsen på Syddansk Universitet. Han var tilknyttet Finansministeriet som konsulent i forbindelse med forberedelsen af forhandlingerne der gik forud for indgåelsen af den kammeradvokataftale, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Oplægget tager udgangspunkt i Frederik Waages doktordisputats Det offentlige som procespart, Karnov Group 2017. Disputatsen blev forsvaret i maj 2017 ved Syddansk Universitet. Yderligere information om doktorafhandlingen kan findes her.
 

Kl. 12.30 Frokost
 
Kl. 13.30 Foredrag lektor Clement Petersen
Den civile retspleje har i de seneste ca. 10 år været genstand for de største lovreformer siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. Samtidig har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten fået stigende betydning også for den civile retspleje i Danmark. Clement Salung Petersen, der er lektor i civilprocesret ved Københavns Universitet, vil i dette foredrag gøre status over de væsentlige forandringer, som har fundet sted, og lægge op til en diskussion af behovet for yderligere reformer.
 
Kl. 16.00 Omklædning.
 
Kl. 17.00 Møde med illusionisten, manipulationseksperten Jan Hellesøe, som er kendt  fra ”Fuckr med dn hjrne” på DR3.
 
Kl. 18.00 Velkomstdrink.
 
Kl. 18.30 Middag
 
Kl. 22.00 Musik og dans.

 

Fredag den 17. november:  

Kl. 09.00 Morgenmad.
 
Kl. 10.00   Foredrag professor. Jesper Ryberg                
Jesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi ved Afdelingen for Filosofi & Videnskabsteori, Roskilde Universitet.
Jesper Ryberg har skrevet bogen ”Domstolens blinde øje” om betydningen af ubevidste biases i retssystemet. I bogen sætter han fokus på, at domstole skal være upartiske, men international forskning viser, at dommere kan være påvirket af ubevidste bias. Jesper Ryberg vil, med udgangspunkt i bogen, holde et oplæg om den ubevidste bias.
 
Kl. 12.00 Let frokost på slottet eller frokostpakke med til hjemturen.
 
Kl. 13.00 Afrejse
 


Kursuslektioner:

Foreningen sørger for udlevering af kursusbeviser til de deltagere, der har deltaget i hele det faglige program:

8 lektioner (begge dage).
6 lektioner (kun deltagelse på første dag).


Pris:

Da foreningen giver et betragteligt tilskud til arrangementet, er priserne flg.:

  • Deltagelse i HELE arrangementet (torsdag inkl. middag og overnatning + fredag)
    kr. 1.250 ekskl. moms.
  • Deltagelse torsdag MED middag, men UDEN overnatning
    kr. 750 ekskl. moms
  • Deltagelse torsdag UDEN middag og UDEN overnatning
    kr. 500 ekskl. moms

Tilmelding er bindende. Evt. framelding eller udeblivelse vil medføre yderligere fakturering af kr. 500 ekskl. moms til dækning af omkostninger.


Vi håber at se rigtig mange medlemmer til et par faglige og festlige dage.
 

Tilmeld dig allerede nu, så du er sikret en plads.

 
Sidste nyt

   
 Foreningen af Procedureadvokater inviterer dig til en spændende temadag den 12. november 2020. Hvor: Arrangementet afholdes på Hotel Koldingfjord
Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2020. Der vil være spændende oplæg om blandt andet retshjælpsforsikring, retssager og konkurs, herunder konkur
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: