25. September 2020
Kontakt:
 

Procedureadvokater 

Vesterbrogade 32

1620 København V


Tlf.:  +45 33 43 70 00

Fax: +45 33 43 70 01
E-mail: forening@danskeadvokater.dk

Temadag og generalforsamling


Procedureadvokater inviterer dig hermed til en spændende temadag, hvor vi også i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkalder dig til generalforsamling

 

Torsdag den 12. april 2018 på

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, 2300 København S
www.radissonblu.com/scandinaviahotel-copenhagen


På denne temadag har vi planlagt to faglige indlæg samt en rundvisning på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.  


Om formiddagen møder vi advokat Lars Merrild Hareskov fra NJORD Law Firm. Lars holder et indlæg om reglerne for ”God advokatskik”, herunder i relation til behandling af retssager.


Eftermiddagens oplægsholder er professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet.


Samarbejdet mellem advokat og klient i konkrete opdrag har forandret sig gennem det seneste halve århundrede. Ikke alene har klienterne og deres problemer ændret sig. Det samme har advokatvirksomhederne og de retsregler og andre overvejelser, som advokaten forventes at bistå med, hvad enten der er tale om rådgivning eller sagsførelse. Med udgangspunkt i en række centrale nedslag i udviklingshistorien vil oplægsholderen berøre en række konkrete problemstillinger og løsningsmuligheder, som advokaten og advokatvirksomheden kan og bør tage i brug i forskellige typer af opdrag.


Dagens program:


Kl. 09.00 – 09.30 Morgenbrød og kaffe

Kl. 09.30 – 11.30 God advokatskik v/advokat Lars Merrild Hareskov, NJORD Law Firm


Kl. 11.30 – 12.00 Generalforsamling   


Kl. 12.00 – 13.00 Frokost


Kl. 13.00 – 14.00 Besøg på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet. Introduktion v/   prodekan for forskning, Professor Henrik Palmer Olsen samt rundvisning på Søndre Campus.

Kl. 14.00 - 16.00 Advokat/klient-relationen – nye rammebetingelser og forventninger v/Professor Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet.


Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.


Foreningens regnskab bliver snarest muligt udsendt til foreningens medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til Danske Advokater på e-mail eho@danskeadvokater.dk inden en uge. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen på et senere tidspunkt, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.


Kursuslektioner:

Der udstedes kursusbevis på 5 lektioner.

Foreningen sørger for udlevering af kursusbeviser til de deltagere, der har deltaget i hele dagens faglige program.


Pris for deltagelse i arrangementet:

Denne gang er deltagelsen UDEN beregning.


Tilmeldingsfrist:
28. marts 2018.


OBS: tilmeldingen er bindende.


Framelding:

Evt. framelding eller udeblivelse vil medføre opkrævning af et kursusgebyr på kr. 500 ekskl. moms til dækning af omkostninger.


Tilmeld dig her


Vi glæder os til at se dig.
 

Sidste nyt

   
 Foreningen af Procedureadvokater inviterer dig til en spændende temadag den 12. november 2020. Hvor: Arrangementet afholdes på Hotel Koldingfjord
Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2020. Der vil være spændende oplæg om blandt andet retshjælpsforsikring, retssager og konkurs, herunder konkur
Foreningen af Procedureadvokater afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020. I lyset af COVID blev generalforsamlingen gennemført på s
Udvalgte nyheder fra den seneste periode inden for civilproces udarbejdet af Procedureadvokater i samarbejde med advokat Mette Højberg. Nyheder: