17. Juli 2024
  Kontakt:
   

  Procedureadvokater 

  Vesterbrogade 32

  1620 København V


  Tlf.:  +45 33 43 70 00

  Fax: +45 33 43 70 01
  E-mail: forening@danskeadvokater.dk


15-11-2023 Vinder af specialeprisen 2023 – Anders Villads Nielsen
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler set i lyset af sagsbehandlingstid og -omkostninger ved domstolene.

Specialet fastlægger rækkevidden af de danske ankebegrænsningsregler, herunder regler der begrænser ankebehandlingen. Først og fremmest redegøres der for centrale hensyn og begreber, som er af betydning for anke, adgangen til anke og begrænsninger heri. Dernæst fastlægges retstilstanden med særligt fokus på RPL §§ 368, stk. 1 og 2, og 368 a. Derudover har afhandlingen til formål at diskutere, hvorvidt reglerne bør ændres set i lyset af hensynet til effektivitet og procesøkonomi. Til dette formål undersøges først udenlandsk ret med henblik på at se på tendenser inden for ankebegrænsningsregler, herunder regler der begrænser ankebehandlingen. Slutteligt vil fordele og ulemper ved at indføre strengere regler blive diskuteret.

Du kan læse specialet i sin helhed her.

Bedømmelsesudvalget, der består af advokat Bjørn Wittrup, advokat Therese Kemp, professor Lasse Højlund Christensen og professor Clement Salung Petersen, har valgt at tildele prisen til netop Anders, da specialet på en juridisk og sproglig overbevisende måde udfylder et væsentligt videnshul om en central civilprocesretlig problemstilling, som har væsentlig praktisk relevans for danske advokater.
Vinder af specialeprisen 2023 – Anders Villads Nielsen
 
Tilbage
Sidste nyt

   
  Det næste arrangement afholdes den 6. november 2024 på First Hotel Grand i Odense. Der forventes at være faglige indlæg hhv. om procedure, om konku
Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2023 uddelt til Anders Villads Nielsen, der har skrevet speciale om ankebegrænsningsregler s

Foreningen af Procedureadvokaters specialepris blev i 2022 uddelt til Victoria, der har skrevet speciale om beskyttelsen af forretningshemmelighed